• Zorg en welzijn

Ondersteuning thuis

 • 's-Hertogenbosch / Oss
 • Certificaat
 • In overleg

Ontwikkel de talenten van jouw huishoudelijke medewerkers in de thuiszorg. Met deze opleiding worden zij omgeschoold tot nieuwe medewerker ondersteuning thuis!

Ondersteuning Thuis Koningsacademie

Opleidingsinformatie

Vooropleiding:

Minimaal een mbo-diploma niveau 1

Duur:

10 bijeenkomsten van 3 uur

Kosten:

Neem voor de kosten van deze opleiding contact met ons op

Locatie:

's-Hertogenbosch / Oss

Diplomering:

Certificaat

Over deze opleiding

Algemene informatie

Heb jij medewerkers in huis die bij cliënten thuis alleen huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren? En wil je deze medewerkers graag breder inzetbaar maken, zodat zij ook laagdrempelige werkzaamheden kunnen uitvoeren op het gebied van persoonlijke zorg? Dan is de opleiding Ondersteuning thuis van de Koningsacademie precies wat je zoekt!

Op dit moment heerst er een grote werkdruk én personeelstekort in de wijkverpleging en thuiszorg. Daardoor is het vaak helaas niet mogelijk om nieuwe cliënten aan te nemen. Tijdens de opleiding Ondersteuning thuis leren jouw medewerkers de juiste kennis en vaardigheden om ook werkzaamheden op het gebied van persoonlijke zorg en activiteiten in het dagelijks leven uit te kunnen voeren. Zo zijn zij breder inzetbaar én kan er op een efficiëntere manier worden samengewerkt door meerdere zorgprofessionals in de thuiszorg.

Startmomenten en data

De opleiding Ondersteuning thuis bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur. Het startmoment en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden is altijd in overleg. 

Locatie

De opleiding Ondersteuning thuis wordt gegeven op de volgende onderwijslocaties van het Koning Willem I College:

Het is natuurlijk ook mogelijk om de opleiding op locatie te verzorgen.

Subsidiemogelijkheden

Wonen jouw medewerkers in de provincie Noord-Brabant? Dan is het mogelijk om deze opleiding te volgen met de subsidieregeling van Brabant Leert.

Wat ga je leren?

Dit komt aan bod

Jouw medewerkers leren tijdens de opleiding Ondersteuning thuis van de Koningsacademie vraaggerichte ondersteuning uit te voeren op het gebied van het huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten in het dagelijkse leven (ADL). Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn onder andere: 

 • basiskennis op het gebied van anatomie, doelgroepen in zorg en welzijn, wet- en regelgeving, gezonde voeding en ziektebeelden
 • het werken volgens de geldende richtlijnen op het gebied van onder andere veiligheid, hygiëne, milieu en kwaliteitszorg
 • ondersteunen bij persoonlijke zorg, activiteiten in het dagelijkse leven en het huishouden
 • het werken volgens een werk- en zorgplan
 • toepassen van sociale vaardigheden en communicatie naar cliënten en collega's
 • bevorderen van zelf- en samenredzaamheid van cliënten in de thuisomgeving
 • herkennen van signalen op he gebied van sociale problematiek

Praktijkexamen

Om de opleiding Ondersteuning thuis met goed gevolg af te ronden maken de deelnemers een praktijkexamen. Hierbij vragen we deelnemers om de geleerde theorie in de praktijk te brengen.

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Ondersteuning thuis van de Koningsacademie is geschikt voor thuiszorgorganisaties en wijkverpleging die op zoek zijn naar professionalisering van hun medewerkers. De opleiding is geschikt voor medewerkers die:

 • op dit moment alleen ondersteunende werkzaamheden uitvoeren op het gebied van huishouding
 • en graag meer werkzaamheden willen uitvoeren, maar hier nog niet de juiste startkwalificatie voor hebben

Het gaat hierbij om medewerkers die al redelijk zelfstandig kunnen werken in een laagdrempelige thuissituatie. 

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met de opleiding Ondersteuning thuis hebben jouw medewerkers nodig:

 • minimaal een mbo-diploma niveau 1

Het resultaat

Na het afronden van de opleiding Ondersteuning thuis zijn jouw medewerkers flexibeler en breder inzetbaar. Zo kan de zorg rondom de thuiswonende cliënt efficiënter en doelmatiger worden ingericht. De medewerker is in staat om vraaggerichte werkzaamheden op het gebied van ondersteuning in het huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten in het dagelijkse leven uit te voeren. Het gaat hier dan om laagdrempelige situaties. Wanneer het een complexere situatie betreft assisteert de medewerker.

Deelnemers ronden de opleiding af met een praktijkexamen. Bij goed resultaat ontvangen zij een officieel erkend mbo-certificaat C0024 Ondersteuning thuis.

Opleiding-op-maat

Naast de standaard opleidingen bieden we maatwerktrajecten en incompany trainingen. Ook voor deze opleiding zijn andere variaties mogelijk.

Wil jij aan de slag met het om- of bijscholen van personeel? Heb je een vraag over bedrijfsscholing? Of ben je op zoek naar advies over subsidies? Dan ben je hier op de juiste plek. We gaan graag met je in gesprek om te luisteren naar jouw vraagstuk.


 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2024