• Kinderopvang en onderwijs

Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK)

 • 's-Hertogenbosch
 • Bewijs van deelname
 • In overleg

Zorg er als pedagogisch medewerker voor dat je voldoet aan de nieuwe taaleisen binnen de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) met de cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) van de Koningsacademie.

Nederlands 3F Voor De Kinderopvang (IKK) Bij Koningsacademie

Opleidingsinformatie

Vooropleiding:

Minimaal een mbo-diploma pedagogisch medewerker, niveau 3

Start met instaptoets en scholingsadvies: €55,- per kandidaat

Duur:

5 bijeenkomsten van 2 uur + examen

Kosten:

€655,-

Start met instaptoets en scholingsadvies: €55,- per kandidaat

Locatie:

's-Hertogenbosch

Diplomering:

Bewijs van deelname

Over deze cursus

Algemene informatie

Binnen de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is er een aanpassing in de kwalificatie aangekondigd. Deze aanpassing houdt in dat de taaleisen voor een pedagogisch medewerker (niveau 3) wordt aangepast. Om te kunnen werken op een groep met voorschoolse educatie (VE) moeten medewerkers vanaf 2025 beschikken over taalniveau Nederlands 3F voor mondelinge taalvaardigheid. Deze taalvaardigheid bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. 

Wil jij je als pedagogisch medewerker vast voorbereiden op deze vernieuwde taaleis? Volg dan de cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) bij de Koningsacademie! In 5 bijeenkomsten van 2 uur leer je alle vaardigheden om het taalniveau Nederlands 3F te behalen. De zevende bijeenkomst bestaat uit een examen. Rond je het examen met een positief resultaat af? Dan ontvang je een bewijs van deelname én voldoe je aan de kwalificatie Nederlands 3F voor mondelinge taalvaardigheid zoals beschreven in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Startmomenten en data

2 april 2024 (9 apr, 16 apr, 20 apr, 7 mei, 14 mei, 21 mei - examen)

Lestijden van 10:00 tot 12:00 uur 

Wat ga je leren?

Hiermee ga je aan de slag

Tijdens de cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) van de Koningsacademie ga je aan de slag met de volgende onderwerpen om het taalniveau Nederlands 3F voor mondelinge taalvaardigheid te behalen:

 • kritisch lezen en luisteren (standpunt en argumentatie kunnen herkennen en innemen)
 • onderscheid maken tussen meningen, feiten en de spreker begrijpen
 • het vertellen van een helder verhaal met begin, kern en slot
 • in mondeling taalgebruik rekening houden met collega's, ouders en kinderen
 • uitbreiden van woordenschat
 • de Nederlandse taal vloeiend en grammaticaal correct gebruiken
 • kinderen stimuleren om actief taal te gebruiken én feedback geven op spreekvaardigheid.

Tijdens de cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) nemen we je mee aan de hand van vakspecifieke voorbeelden. Op een interactieve manier komen vaardigheden aan bod die jij nodig hebt in de dagelijkse praktijk. 

Examen

De cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) wordt afgerond met een examen. In dit examen komen de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren aan bod. Om de cursus met een positief resultaat af te ronden moeten alle deelvaardigheden met een 5,5 of hoger worden afgesloten. 

Voor wie is deze cursus?

De cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) van de Koningsacademie is geschikt voor pedagogisch medewerkers werkzaam op een kinderdagverblijf. 

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met de cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) is het van belang dat je werkzaam bent als pedagogisch medewerker.

De cursus begint met een 0-meting. Dit houdt in dat alle deelnemers een examen maken op taalniveau Nederlands 3F.  Aan de hand van de uitkomst bekijken we per deelnemer wat er nodig is om aan de mondelinge taalvaardigheid op niveau Nederlands 3F te voldoen. De focus van de cursus passen we per deelnemer aan.

Blijkt uit de 0-meting dat je al beschikt over een mondelinge taalvaardigheid op niveau Nederlands 3F? Dan wordt er direct overgegaan op examinering. 

Het resultaat

Na afloop van de cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang (IKK) heb je kennis opgedaan over de volgende onderwerpen:

 • verschillende gesprekstechnieken
 • het opbouwen van een gesprek
 • hoe je in een gesprek, luistert, doorvraagt en samenvat (LSD)
 • het gebruik van non-verbale communicatie en houding
 • inzicht in veelgemaakte fouten

Bij een positieve afronding van het examen ontvang je een bewijs van deelname, een overzicht van de behaalde examens met cijfers én voldoe je aan de kwalificatie Nederlands 3F voor mondelinge taalvaardigheid zoals beschreven in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Cursus-op-maat

Naast de standaard cursussen bieden we maatwerktrajecten en incompany trainingen. Ook voor deze cursus zijn andere variaties mogelijk.

Wil jij aan de slag met het om- of bijscholen van personeel? Heb je een vraag over bedrijfsscholing? Of ben je op zoek naar advies over subsidies? Dan ben je hier op de juiste plek. We gaan graag met je in gesprek om te luisteren naar jouw vraagstuk.

Marielle Van Geffen

Vragen over deze cursus?

Neem contact op met Mariëlle!


 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2024