• Zorg en welzijn

Verdieping palliatieve zorg (keuzedeel K1006)

 • 's-Hertogenbosch
 • Certificaat
 • In overleg

Dit keuzedeel van de Koningsacademie omvat een verdieping voor de beginnend beroepsbeoefenaar over het verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers. Door middel van dit keuzedeel is de medewerker beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Palliatieve Zorg Keuzedeel

Opleidingsinformatie

Vooropleiding:

Je hebt minimaal een vooropleiding niveau 3 of 4 in de maatschappelijke zorg.

Duur:

8 bijeenkomsten en een certificeringsdag

Kosten:

€ 1250

Locatie:

's-Hertogenbosch

Diplomering:

Certificaat

Over deze cursus

Algemene informatie

De beginnend beroepsbeoefenaar kan in de palliatieve zorg samenwerken met een integraal disciplinair team waar zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. Ze verdiept zich op het gebied van kennis en het toepassen van de kennis omtrent de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc. Daarnaast omvat het keuzedeel een verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg en communicatievaardigheden om met de zorgvrager in gesprek te gaan over de
laatste levensfase.

De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere disciplines steeds belangrijker geworden is. Daarnaast is in de thuiszorg/hospice een toename van zorgvragers met psychiatrische problematiek. Hierdoor wordt binnen de verschillende branches (VVT, AGZ, GGZ en GHZ) expertise en een omslag in denken en doen van de beginnend beroepsbeoefenaar noodzakelijk. Met de vooruitgang van kennis,vaardigheden en techniek zijn de mogelijkheden om zorg te verlenen exponentieel toegenomen. Palliatieve zorg neemt daarom een prominente plek in. Iedere burger moet verzekerd zijn van goede. palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en de juiste zorgverleners. Door middel van dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Door het volgen van het keuzedeel worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot doordat de beginnend beroepsbeoefenaar breder inzetbaar is in de zorg.

Startmomenten en data

De scholing bestaat uit 8 trainingsdata met daarnaast ruimte voor examineringsgesprekken. 

3 april, 10 april, 17 april en 24 april 

8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei 

Op 2 juli staat de certificering gepland (onder voorbehoud)

Wat ga je leren?

Hiermee ga je aan de slag

 • Heb je kennis van de vier fasen van palliatieve zorg
 • Heb je specialistische kennis van de meest voorkomende lichamelijke en psychische
  problemen in de palliatieve fasen
 • Heb je kennis van de sociale kaart gericht op palliatieve zorg
  Heb je kennis van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies over palliatieve
  zorg, zoals beslissingen rondom het levenseind, euthanasie, voltooid leven en palliatieve
  sedatie
 • Heb je kennis van de wet- en regelgeving t.a.v. beslissingen rondom levenseinde, euthanasie
  en palliatieve sedatie
 • Heb je kennis van de meest voorkomende gebruikte medicatie in relatie tot
  veelvoorkomende ziektebeelden en symptomen in de palliatieve fasen
 • Heb je kennis van methodieken en instrumenten om ethische en morele dilemma's te
  bespreken
 • Kun je gebruik maken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter, DOS-score etc.
 • Kun je zorg ethische vraagstukken bespreken met zorgvrager en naasten
 • Kun je (inter- en multidisciplinair) samenwerken en zorg afstemmen met collega's in de
  palliatieve (netwerk) zorg- kan omgaan met de meest voorkomende problemen in de sociale context, zoals het verschil binnen haar eigen beroepsgrenzen
 • Kun je omgaan met diversiteit binnen de palliatieve zorg
  tussen het proces van zorgvrager en het proces van de naaste(n)
 • Kun je zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten
 • Kun je de verschillende coping strategieën herkennen en hiermee omgaan
 • Kun je andere betrokken zorgprofessionals inschakelen met betrekking tot palliatieve zorg

Examen

Het examen bestaat uit een examengesprek met voorbereidende opdracht
wat de deelnemer voert met een docentexaminator. In de voorbereidende
opdracht beschrijft de deelnemer een casus waarbij hij/zij palliatieve zorg heeft verleend. Dit verslag
wordt op authenticiteit beoordeeld door een collega die aanwezig was tijdens deze zorg. Dit verslag
met verklaring van de collega is voorwaardelijk om het examengesprek te voeren. In het
examengesprek verantwoord de deelnemer de gemaakte keuzes bij het opstellen van het zorgplan,
begeleiding van de zorgvrager en naastbetrokkenen en de samenwerking.
Het gesprek is online met een docentexaminator en zal ongeveer 30-45 minuten duren. Het gesprek
wordt gepland aan het einde van de bijeenkomsten.

Studiebelasting

De totale studiebelasting tijdens het gehele scholingstraject (10 weken) van het keuzedeel is 243 uur. Dit is opgedeeld uit onderstaande onderdelen.

• 8 Dagdelen á 3,5 uur contacttijd les = 28 uur les
• 10 weken minimaal 16 uur per week werken in praktijk = 160 uur praktijkervaring
• Verschillende praktijkopdrachten = 30 uur studiebelasting
• Voorbereiden examen (Verslag + gesprek) = 25 uur studiebelasting

Voor wie is deze cursus?

Deelnemers van dit keuzedeel hebben een vooropleiding op niveau 3 of 4 in de maatschappelijke zorg, verzorgende IG of verpleegkundige. Op deze kwalificaties biedt dit keuzedeel een verdieping.

Toelatingseisen

Je hebt een vooropleiding op niveau 3 of 4 in de maatschappelijke zorg.

Het resultaat

Na het succesvol afronden van het keuzedeel K1006 ontvang je een MBO certificaat. 

Cursus-op-maat

Naast de standaard cursussen bieden we maatwerktrajecten en incompany trainingen. Ook voor deze cursus zijn andere variaties mogelijk.

Wil jij aan de slag met het om- of bijscholen van personeel? Heb je een vraag over bedrijfsscholing? Of ben je op zoek naar advies over subsidies? Dan ben je hier op de juiste plek. We gaan graag met je in gesprek om te luisteren naar jouw vraagstuk.


 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2024